Uncategorized

  • Uncategorized

    HSE

    دوره آموزشی «بکارگیری HSE در صنایع(مقدماتی)» یکی از استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است که طول مدت آن ۴۰ ساعت می‌باشد. كاربر مقدماتی HSE شایستگی است در حوزه ی بهداشت و ایمنی كه فراگیران قادر به یاد گیری تعاریف و مفاهیم سازمان های ملی و بین المللیHSE، تشخیص عوامل زیان آور محیط كار و جنبه های زیست محيطی و پیشگيری از خطر، بكارگیری وسایل حفاظت فردی و اطفا حریق می باشد. این دوره به صورت رایگان از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار می‌شود که می‌توانید با ما تماس بگیرید.  

    دیدگاه‌ها برای HSE بسته هستند