پرسنل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با امضای نامه‌های متعدد درخواست انتقالی به سایر دوایر دولتی مخصوصاً به وزارت آموزش و پرورش که مناسب مربیان این سازمان است را خواستارند.

در نقشه زیر تعدادی از این نامه که به دست من رسیده را می‌توانید مشاهده کنید. (استان مورد نظر را انتخاب کنید)

جهت مشاهده نمایندگان هر استان روی نام استان کلیک کنید.