آموزش ایزومتریک لوله گاز

درس کنترل پروژه
1397-06-15
مباحث مربوط به طراحی سوال
1397-07-23

یکی از نقشه هایی که شرکت مجری لوله کشی گاز بایستی تهیه نماید، ایزومتریک لوله های گاز است. نقشه های ایزومتریک با زاویه 30 درجه ترسیم می شوند و بنابراین ترسیم و فهم آن برای بسیاری از افراد مشکل به نظر می رسد. برای حل این مشکل فیلم آموزشی برای شما تهیه شده است که تمامی مشکلات در این زمینه را رفع خواهد کرد.

فیلم را می توانید از آپارات دانلود نمایید:

https://www.aparat.com/v/GRyHF

دیدگاه ها بسته شده است