مباحث مربوط به طراحی سوال

آموزش ایزومتریک لوله گاز
1397-07-06
ساخت
ساخت یک نمونه
1398-07-20

دوستان و دانشجویان عزیزی که قصد طراحی سوال برای بانک سوال سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دارند، می‌توانند با توجه به دستور‌العمل زیر سوالات خود را در فایل اکسل(فایل نمونه موجود است) نوشته و از طریق ایمیل برای من ارسال نمایند.
نکات قابل توجه:
1- سهم هر فرد 10 سوال است که تنها از قسمت تعیین شده طرح ‌گردد.
2- موضوعات مطرح شده بایستی بر اساس استاندارد آموزشی حرفه تعیین شده طراحی ‌گردد. استاندارد مربوطه و ریز مطالب از لینک rpc.irantvto.ir قابل مشاهده است.
3- از به کار بردن گزینه «همه موارد» ، «ال و ب» و …در طراحی سوالات خوداری نمایید.
4- ترجیحا کمتر از افعال منفی همچون «نمی باشد» یا «نیست » استفاده نمایید.
5- سوالات در فرمت فایل اکسل و بر اساس الگوی ارائه شده نوشته شود. فایل اکسل را به نام خانوادگی خود تغییر نام داده و به آدرس info@giran.ir ایمیل نمایید. موضوع ایمیل حتما نام و نام‌خانوادگی‌تان و نام حرفه باشد.
6- سوالات بر اساس منبع درستی طراحی شده و قابل دفاع باشد. منبع هر سوال الزاماً در ستون مخصوص در فایل اکسل نوشته شود.
7- از هر کتاب چاپ شده‌ای می‌توان به عنوان منبع نام برد. ذکر مشخصات کامل کتاب از جمله نام کتاب، نام نویسنده و مترجم‌، سال و سری چاپ، انتشارات هر کتاب ضروری است.
8- ستون‌های فایل اکسل به ترتیب «پاسخ صحیح» – شماره «ردیف» (از روی جدول زیر)- «متن سوال» – «گزینه الف» -«گزینه ب» -«گزینه ج» -«گزینه د» -«درجه سختی» -«منبع طرح سوال و صفحه آن»

9-  علاوه بر فایل اکسل، در حد یک صفحه نیز در یک فایل ورد، موضوع مشخص شده را توضیح دهید.

دانلود فایل اکسل نمونه

کارگاه جوشکاری:

موضوعات هر نفر: دانلود

آخرین مهلت تحویل: 11 آذر

استاندارد آموزشی: دانلود

دانلود سوالات طرح شده

دیدگاه ها بسته شده است