منابع آموزش جوشکاری

NDT
تست‌های غیرمخرب
1398-08-11
منابع آموزش HSE
1399-05-26

برای علاقه‌مندان لیستی از کتب و منابع آموزشی به زبان فارسی در خصوص جوشکاری آماده کرده‌ایم که می‌توانید به رایگان از آنها استفاده کیند.

اگر شما هم منابع و کتبی می‌شناسید معرفی کنید تا ما هم به دوستان اعلام کنیم.

مجموعه فیلم های آموزشی جوشکاری :

 فیلم آموزشی : آموزش ترسیم نقشه لوله کشی گاز

فیلم آموزشی : آموزش جوشکاری قوس الکتریک دستی در حالت افقی

فیلم آموزشی : آموزش جوشکاری زاویه خارجی اتصال گوشه در وضعیت افقی

فیلم آموزشی : جوشکاری قوس الکتریک دستی در وضعیت تخت با پخ جناقی

مجموعه کتاب های آموزشی  جوشکاری :

کتاب آموزشی  : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE1 ) SMAW )

 کتاب آموزشی  : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE2 ) SMAW )

کتاب آموزشی  : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE3 ) SMAW )

کتاب آموزشی  : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE6

کتاب آموزشی  : جوشکاری با فرآیند قوس الکتریکیE8,E9

کتاب آموزشی  : جوشکاری لوله و بازرسی کیفی

کتاب آموزشی  : جوشکاری و برش کاری حرارتی قطعات سنگین

کتاب آموزشی  : جوشکاری برق و گاز

کتاب آموزشی  : جوشکاری و پوشش دهی با گاز محافظ

کتاب آموزشی  : جوشکاری با شعله گاز(در وضعیت های مختلف)

کتاب آموزشی  : جوشکاری و لحیم کاری سخت با شعله گاز

کتاب آموزشی  : تکنولوژی و کارگاه جوشکاری

کتاب آموزشی  : کارگاه جوش (1)

کتاب آموزشی  : کارگاه جوش (2)

مجموعه آموزشی آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم

دیدگاه ها بسته شده است