آزمون

توجه:

برای شرکت در آزمون از گوشی موبایل خود استفاده نمایید

استفاده از اینترنت برای یافتن پاسخ سوالات ایرادی ندارد ولی پاسخگویی به تنهایی و صرفا با نگارش خودتان انجام شود.

مدت زمان پاسخ‌گویی به سوالات تنها ۳۰ دقیقه

                
1 مشخصات
2 آزمون
3 جمع‌بندی
4 نظرسنجی
5 اتمام
  • آزمون پایانی دوره تست جوش مقدماتی

  • به همراه صفر و بدون کد بین الملل مثلاً 09121111111