لوله‌کشی گاز

تغییرات:

نسخه ۳٫۵٫۱:

۱- صفحه فاکتور:اصلاح پرینت برگه

۲- صفحه بازرسی: امکان پرینت بازرسی

۳- افزوده شدن صفحه مشخصات پروژه

۴- امکان ثبت موقعیت پروژه و دریافت آدرس پروژه(نیازمند مجوز موقعیت)

۵- محاسبه خودکار لوازم و متریال‌های مورد استفاده در پروژه

۶- برطرف شدن مشکلات گزارش داده شده

نسخه ۳٫۴٫۴:

  • چاپ فاکتور با ساخت فایل pdf
  • افزوده شدن امکان باز کردن فایل‌های pdf
  • افزوده شدن راهنمای انتخاب کدها در صدور فاکتور هوشمند
  • افزوده شدن مواردی به لیست قیمت پیش فرض

نسخه ۳٫۴٫۱:

  • افزوده شدن محاسبات مالی
  • صدور فاکتور خودکار
  • شخصی سازی بیشتر نقشه‌های ترسیمی
  • مهاجرت به کد نویسی AndroidX


Translate »