فروشگاه

۲۹۰ سوال آزمون جوشکاری برق
1400-06-07

نمونه سوال جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW

2000تومان

این یک نمونه آزمون پایان دوره است

توضیحات

نمونه سوال جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW در فنی و حرفه‌ای

استاندارد آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای