ثبت مشخصات

  • نام خود را به صورت کامل و طبق شناسنامه خود وارد نمایید.
  • نام خانوادگی خود را به صورت کامل و طبق شناسنامه خود وارد نمایید.
  • تاریخ تولد خود را به صورت کامل تایپ نمایید.
  • شماره با صفر و بدون کد بین‌الملل. مثلاً 09111111111
  • علاوه بر ذکر دوره‌هایی که قبلا مدرک آنها را اخذ نموده‌اید، مهارت‌های فردی که دارای آن هستید را نیز قید نمایید.
  • چه می‌خواهید بدانید؟ چه می‌خواهید بکنید؟ در پایان دوره بایستی شاهد چه چیزی بود؟
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.
    تصویر خودتان که به صورت سلفی با گوشی موبایلتان گرفته‌اید (عکس پرسنلی مدنظر نیست)